Forma't professionalment en:

 • Muntar CPD: servidors en rack
 • Virtualització: Microsoft Hyper-V, VMWare, Proxmox VE
 • Aprén Hacking ètic
 • Sistemes Operatius: Windows 10, Windows Server 2016 , Ubuntu Server, CentOS, Red Hat
 • Configurar Xarxes:  Routers i Switchs (VLAN) de la marca Cisco, HP i Linksys.
 • Servidors de Correu i noticies: posfix, dovecot, spamassasin, jabber, mailman, MS Exchange
 • Servidors de Noms: bind, DNS Windows
 • Servidors Web: IIS, Apache, nginx
 • Servidors de Transferència de fitxers: vsftp, proftp
 • Servidors de Streaming: videos i audio online: icecast, windows media services
 • Administrar una xarxa amb més de 2000 usuaris amb Active Directory i OpenLDAP
 • Crea un núvol a Internet: Cloud Computing